„Ničo ,stare‘ preč njećisnyć“

wutora, 25. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Annemarie Rentsch we wustajeńcy stawizniskeho towarstwa RAK, kotruž běchu loni w gmejnskej rumnosći na hasy Při kuble wotewrěli. Foto:  Alfons Handrik Annemarie Rentsch we wustajeńcy stawizniskeho towarstwa RAK, kotruž běchu loni w gmejnskej rumnosći na hasy Při kuble wotewrěli. Foto: Alfons Handrik

W swojej lětušej dowolowej seriji předstajamy wosoby, kotrež na někajkežkuli wašnje stawizny zachowuja, zo starožitnosće zběraja a je zdźěla zjawnosći spřistupnjeja.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND