Kóń ma wosebity dar,charakter jěcharja formować (5)

srjeda, 26. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Sedło z tukom pomazać njeje runje jeje najwoblubowaniše dźěło, ale Emma Jahn wě, zo to prosće k tomu słuša. Hižo w starobje šěsć měsacow je dźensa dźesaćlětna prěni raz pola nana na konju sedźała, wot šěsć lět wona sama jěcha.  Foto: SN/Maćij Bulank Sedło z tukom pomazać njeje runje jeje najwoblubowaniše dźěło, ale Emma Jahn wě, zo to prosće k tomu słuša. Hižo w starobje šěsć měsacow je dźensa dźesaćlětna prěni raz pola nana na konju sedźała, wot šěsć lět wona sama jěcha. Foto: SN/Maćij Bulank

Zahorjeny Joachim Müller runjewon njeje, jako spytam jeho za lětnju seriju našeho wječornika zdobyć. „Njesteju tak rady w zjawnosći. Činju swoje dźěło hižo dlěje hač 40 lět. A štóž chce ke mni přińć, tón přińdźe“, měni mějićel jěchanskeho dwora Müller w Bošecach, něhdźe pjeć kilometrow wot Budyšina zdalenych.

Z konjemi je Joachim Müller wot časa wukubłanja 1975 na prodrustwje w Bórku dźěłał a bě tam wjele lět wotrjadnik za plahowanje koni. Nazymu 1990 so zesamostatni, a krok po kroku je nowy ko­njenc twarił, započejo 1992 z wulkej jěchanskej halu a konjencom z 28 boksami. Dwě lěće pozdźišo přitwari dalši konjenc z dwanaće boksami. K připrawje słušeja hišće wobswětlene skakanišćo, dresurnišćo a tysac metrow dołha galopowa čara. Nazymu 2006 je wón z třěchu krytu wodźensku připrawu do słužby stajił. Dźesać hektarow wulke kople čakaja na konje a za plahowanje žrěbjatow dalše pastwy pod bliskim Čornobohom.

Wo dohromady 40 koni – swójskich a pensijnych – so Joachim Müller stara. „Naše konje“, wón praji. Lubosć k nim je wot nana zdźědźił. „Wón bě Serb, bur a lubowar koni, bě w kawaleriji a měješe ko­njace wóznistwo w Budyšinje. Sym z konjemi wotrostł“, Müller wuswětla. Tež ze Serbami je dźensa hišće zwjazany, wosebje, hdyž dźe wo wjeršk lěta. „Jako chcychu po přewróće w Budyšinje jutrowne jěchanje wozrodźić, bě so Jan Hórnik na mnje wobroćił a so prašał, hač njemóžu pomhać. A tak podpěrujemy wot lěta 1993 Budyskich křižerjow z konjemi. Ně­hdźe dwaceći jim kóžde lěto wupožčamy“, mějićel jěchanskeho dwora powěda, „mjeztym pak je dźeń a ćešo potrjebu zespokojeć. Mnozy priwatnicy swojeho brunača rizika dla hižo za to njepřewostajeja.“

Nětko w lětnich prózdninach steji bóle dorost w srjedźišću. Trójce poskićeja na Bošečanskim jěchanskim dworje tydźeń jěchanskich prózdnin, a tež lětsa je poskitk za dźěći nimale wuknihowany. Šef sam jěchansku wučbu podawa. Jenož wo ryzy sportowu techniku abo zesylnjenu ćělnu strowotu jemu při tym njeńdźe. Na internetnej stronje čitaš: „Konje maja wosebity dar, charakter a nastajenje k žiwjenju swojeho jěcharja formować.“ Zo so jěchać tež pozitiwnje na dušu wuskutkuje, wo tym je Joachim Müller přeswědčeny. A tak so njedźiwam, zo poskića wón nimo normalneho jěchanskeho wukubłanja tež terapeutiske jěchanje w kooperaciji ze Sakskej chorownju Swóńca (Großschweidnitz). Cordula Ratajczakowa

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND