Słowa dźaka a připóznaća

wutora, 01. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Smjerdźečanska wohnjowa wobora je sej njedźelu w hašenskim wubědźowanju prěnje městno zawěsćiła. K tomu gratulowachu tež čestni hosćo.  Foto: Alfons Handrik Smjerdźečanska wohnjowa wobora je sej njedźelu w hašenskim wubědźowanju prěnje městno zawěsćiła. K tomu gratulowachu tež čestni hosćo. Foto: Alfons Handrik

Smjerdźečanska wohnjowa wobora 60lětne wobstaće swjećiła

Smjerdźaca (aha/SN). Po tym zo bu Łazk do Smjerdźaceje zagmejnowany, bydleše tam něhdźe 260 ludźi. A po zakonju dyrbjachu gmejny z wjac hač 200 wobydlerjemi dobrowólnu wohnjowu woboru měć. Tak je k tomu dóšło, zo w Smjerdźacej 1957 tajku załožichu. Lěto po tym natwarichu gratownju, kaž ju dźensa hišće maja. Minjeny kónc tydźenja zhladowachu kameradojo na swoje 60lětne wobstaće z třidnjowskim swjedźenjom.

Prěni nawoda wobory bě Pawoł Kušk a po nim steješe štyri lětdźesatki Pětr Rachel na čole woborneho cyłka. Mjeztym stara so wo wotpowědne wukubłanje a staj­nu zasadźensku hotowosć kameradow Norbert Róbl, kiž bě tež z wotběhom a wothłosom na jubilejny swjedźeń přewšo spokojom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND