Słowa dźaka a připóznaća

wutora, 01. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Smjerdźečanska wohnjowa wobora je sej njedźelu w hašenskim wubědźowanju prěnje městno zawěsćiła. K tomu gratulowachu tež čestni hosćo.  Foto: Alfons Handrik Smjerdźečanska wohnjowa wobora je sej njedźelu w hašenskim wubědźowanju prěnje městno zawěsćiła. K tomu gratulowachu tež čestni hosćo. Foto: Alfons Handrik

Smjerdźečanska wohnjowa wobora 60lětne wobstaće swjećiła

Smjerdźaca (aha/SN). Po tym zo bu Łazk do Smjerdźaceje zagmejnowany, bydleše tam něhdźe 260 ludźi. A po zakonju dyrbjachu gmejny z wjac hač 200 wobydlerjemi dobrowólnu wohnjowu woboru měć. Tak je k tomu dóšło, zo w Smjerdźacej 1957 tajku załožichu. Lěto po tym natwarichu gratownju, kaž ju dźensa hišće maja. Minjeny kónc tydźenja zhladowachu kameradojo na swoje 60lětne wobstaće z třidnjowskim swjedźenjom.

Prěni nawoda wobory bě Pawoł Kušk a po nim steješe štyri lětdźesatki Pětr Rachel na čole woborneho cyłka. Mjeztym stara so wo wotpowědne wukubłanje a staj­nu zasadźensku hotowosć kameradow Norbert Róbl, kiž bě tež z wotběhom a wothłosom na jubilejny swjedźeń přewšo spokojom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND