Křesćan Zahrodnik z Chrósćic bě w aprylu 28lětnemu, na leukemiju ...

pjatk, 04. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Křesćan Zahrodnik z Chrósćic bě w aprylu 28lětnemu, na leukemiju schorjenjemu, z Ameriki mozowc darił. Wšitke procedury a rjadowanja na starosći měješe Němske darićelstwo mozowca (DKMS). Hłowne sydło powšitkownowužitneje towaršnosće je w Tübingenje. Wottam je młody Serb tele dny list dóstał. Z wulkim wjeselom a dušinej radosću móžeše wón słowa maćerje pacienta­ čitać. Wona­ so wupraja, kak dźakowna je, zo bě Křesćan jeje synej mozowc darił a tak žiwjenje wuchował. „Bóh dał, zo mó­žu jeho ze­znać a zo so jemu nadźijomnje dale derje dźe“, darićel našemu wječornikej zwurazni. Tuž chce bórze na list wotmołwić. „Kak so wšitko dale wuwije, widźimy“, Křesćan Zahrodnik praji. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND