Z hrózbnym podawkom so zaběrał

wutora, 08. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Werner Sporka z piwowym karanom, kotryž su při poswjećenju pomnika na Dubiču před wjace hač sto lětami předawali.  Foto: Alfons Handrik Werner Sporka z piwowym karanom, kotryž su při poswjećenju pomnika na Dubiču před wjace hač sto lětami předawali. Foto: Alfons Handrik

W swojej lětušej dowolowej seriji předstajamy wosoby, kotrež na někajkežkuli wašnje stawizny zachowuja, starožitnosće zběraja a je zdźěla zjawnosći spřistupnjeja.­

Znajerjam wulkich stawizniskich podawkow w našej kónčinje je znate, zo dopomina něhdźe dźesać metrow wysoki zornowcowy pomnik mjez Wysokej a Rakecami na struchły podawk w meji lěta 1813. Tehdy bě tam 9 000 Prusow a Rusow přećiwo 14 000 Francozam wojowało a 3 000 wojakow při tym zahiny. Jenož mało ludźom pak je znate, zo je wot lěta 1997 wobsedźer pomnika a něhdźe 250 hektarow lěsa na Dubiču molerski mišter Werner Sporka z Jeńšec pola Rakec. Tam je so 1954 narodźił. Jako chodzeše w Rakecach do šule, je w stawizniskej wučbje pola Ilsy Kapleroweje nadrobnosće wo surowej bitwje 19. meje 1813 zhonił.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND