Na Šumjelowym dworje móžeš wuknyć z kuču jězdźić(7)

srjeda, 09. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Připóznaty wukubłar za jězdźenje z kuču Ekhard Bartuš (nalěwo) ze Šumjeloweho dwora w Rakojdach ma prawy čuch za konje. Martina Löffler (naprawo) je tam mjez druhim prawa wosoba za jěchansku wučbu. Foto: Axel Arlt Připóznaty wukubłar za jězdźenje z kuču Ekhard Bartuš (nalěwo) ze Šumjeloweho dwora w Rakojdach ma prawy čuch za konje. Martina Löffler (naprawo) je tam mjez druhim prawa wosoba za jěchansku wučbu. Foto: Axel Arlt

Mjez hornjołužiskimi konjacymi dworami je Bartušec Šumjelowy na kromje něhdy serbskeje wsy Rakojdy w gmejnje Malešecy swojorazny. Wězo móžeš tu jěchać wuknyć a wšelake druhe posłužby wužiwać, kotrež lubowarjam koni na tajkich dworach poskićeja. Na jedyn wobłuk pak je mějićel Ekhard Bartuš wosebje hordy. Jězby z kuču a kursy za přichodnych wodźerjow kučow 74lětnemu wosebje na wutrobje leža.

„Stara wjesnjanka praješe, zo sym najprjedy wuknył z konjacym zapřahom jězdźić a hakle po tym běhać“, Rakojdźan měni. W ratarstwje staršeju wotrostły ma wosebity poměr ke konjam a konjacym zapřaham. Nimale 20 lět wobdźěleše so wukubłany ratar za čas NDR na wubědźowanjach jako wušikny wodźer zapřaha. Radosć nad tejle družinu konjaceho sporta bě tomu sobu polěkowała, Šumjelowy dwór wutworić a za to wot 1998 na swójskej pódźe inwestować.

„Lubowach swoje čornaki. Hdyž pak chcych jězby z běłej kwasnej kuču poskićeć, mi rjeknychu, zo so čorne konje k tomu njehodźa. Ćežkeje wutroby je předach a kupich sej šěre šumjele“, wuswětla Ekhard Bartuš mjeno swojeho konjaceho dwora.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND