Jednora technika fascinuje

wutora, 15. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nimo dalšich serbskich lubowarjow traktorow su so minjeny kónc tydźenja na wulkim zetkanju w Koblicach wobdźělili Marko Wawrij, Handrij Pěčka a Manuel Šiman ze Smječkec (wotlěwa). Foto: Bianka Wjeńcyna Nimo dalšich serbskich lubowarjow traktorow su so minjeny kónc tydźenja na wulkim zetkanju w Koblicach wobdźělili Marko Wawrij, Handrij Pěčka a Manuel Šiman ze Smječkec (wotlěwa). Foto: Bianka Wjeńcyna

Serbscy fanojo traktorow na najwjetšim zetkanju wuchodneje Sakskeje

Koblicy (BW/SN). Z cyłeje wuchodneje Sakskeje a ze zdalenišich kónčin po­dachu so minjeny kónc tydźenja mějićeljo a lubowarjo starych traktorow do Koblic při Hórnikečanskim jězoru. 14. raz bě tamniše towarstwo traktorowych přećelow tele zetkanje organizowało, a po wšěm zdaću bywa wone z kóždym lětom wjetše. Wjace hač 200 staršich a nowšich, mjeńšich a wjetšich mašinow su tam pokazali.­ Wopytowarjo móžachu při wšelakich wubědźowanjach přihladować, techniku cyle bliska wobdźiwać, po wikach narunanskich dźělow dundać a wjele dalšich poskitkow wužiwać. Tež tójšto serbskich zajimcow z Radworja, Haslowa, Smjerdźaceje a wot druhdźe je sej tam dojěło.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Ze swojim Porsche-juniorom z lěta 1960 je so Marko Hajdan z Wojerec prěni raz na zetkanju traktorow w Koblicach wobdźělił.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND