Přirodna jednorosć

póndźela, 21. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Klóšter, wšojedne kajkeho razu, ludźi přiwabja. To sym lětsa w Oybinje runje tak dožiwiła kaž w bliskim Marijinym dole. A runje tak bě to wčera w Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje, hdźež je Křesćansko-socialny kubłanski skutk na zelowu njedźelu přeprosył. Ludźo žedźa so za přirodnej jednorosću, kotruž w městach a druhdy tež na wsy hižo nimaš. Smy ćěrjeni wot terminow, kóždy ma swoje winowatosće spjelnić a spyta wšědny dźeń 110 procentow dać. To so wjeseliš, maš-li raz składnosć, trochu měrnišo chodźić, ně­hdźe dlěje pozastać a wosrjedź kćějaceje zahrody ze znatym pobjesadować. Hdyž k tomu hišće młodźinski orchester hudźi, je móhłrjec wšitko perfektne. Tohodla słuša tež na tymle městnje raz wulki dźak wšěm tym, kotřiž su wčerawše popołdnjo w Pančicach-Kukowje přihotowali. Derje, zo móžeš na te wašnje raz wot wšědneho dnja wodychnyć. Bianka Wjeńcyna

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND