Tučel młodych a starych zjednoćiła

wutora, 22. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Za dźěći bě jedna atrakcija wosadneho swjedźenja nastroj za cokorowu watu. Tež hdyž bě spočatnje něšto problemow, wopokaza so skónčnje zhotowjena słódka maćizna jako jara woblubowana.  Foto: Jan Kral Za dźěći bě jedna atrakcija wosadneho swjedźenja nastroj za cokorowu watu. Tež hdyž bě spočatnje něšto problemow, wopokaza so skónčnje zhotowjena słódka maćizna jako jara woblubowana. Foto: Jan Kral

Smječkecy (JK/SN). Wosadne žiwjenje we wulkej wosadźe, kotraž ćehnje so wot Halštrowa hač do Njeswačidła, měło pisane być kaž tučel. Tohodla běchu sej wěriwi­ ewangelsko-lutherskeje wosady Halštrow-Protecy-Smječkecy lětuši wosadny swjedźeń stajili pod hesło „tučel“. Zahajili běchu jón zawčerawšim, nje­dźelu, w Smječkečanskej cyrkwi z Božej słužbu, na kotrejž so tež katolscy wěriwi z wokoliny wobdźělichu. Hižo tam bě tučel směrnica, postajaca wobsah prědo­wanja a kěrluše.

Pozdźišo zetkachu so wopytowarjo swjedźenja před Smječkečanskim towarstwowym domom k zhromadnemu kofejpiću. Tykancy a přikuski běchu wěriwi wobdźělenych wosadow sobu přinjesli. Kantor René Jurisch spyta hosći ke kanonej pozbudźić, štož pak so jemu cyle tak njeporadźi. Na kemšach bě wón wjetši wuspěch měł a wosadnych k zhromadnemu spěwej pohnuć zamóhł.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND