Tučel młodych a starych zjednoćiła

wutora, 22. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Za dźěći bě jedna atrakcija wosadneho swjedźenja nastroj za cokorowu watu. Tež hdyž bě spočatnje něšto problemow, wopokaza so skónčnje zhotowjena słódka maćizna jako jara woblubowana.  Foto: Jan Kral Za dźěći bě jedna atrakcija wosadneho swjedźenja nastroj za cokorowu watu. Tež hdyž bě spočatnje něšto problemow, wopokaza so skónčnje zhotowjena słódka maćizna jako jara woblubowana. Foto: Jan Kral

Smječkecy (JK/SN). Wosadne žiwjenje we wulkej wosadźe, kotraž ćehnje so wot Halštrowa hač do Njeswačidła, měło pisane być kaž tučel. Tohodla běchu sej wěriwi­ ewangelsko-lutherskeje wosady Halštrow-Protecy-Smječkecy lětuši wosadny swjedźeń stajili pod hesło „tučel“. Zahajili běchu jón zawčerawšim, nje­dźelu, w Smječkečanskej cyrkwi z Božej słužbu, na kotrejž so tež katolscy wěriwi z wokoliny wobdźělichu. Hižo tam bě tučel směrnica, postajaca wobsah prědo­wanja a kěrluše.

Pozdźišo zetkachu so wopytowarjo swjedźenja před Smječkečanskim towarstwowym domom k zhromadnemu kofejpiću. Tykancy a přikuski běchu wěriwi wobdźělenych wosadow sobu přinjesli. Kantor René Jurisch spyta hosći ke kanonej pozbudźić, štož pak so jemu cyle tak njeporadźi. Na kemšach bě wón wjetši wuspěch měł a wosadnych k zhromadnemu spěwej pohnuć zamóhł.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND