Dołh zaměrnje pomjeńšeja

štwórtk, 24. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Połlětna rozprawa města Kulowa swědči wo solidnym hospodarjenju

Kulow (AK/SN). W prěnim połlěće 2017 je město Kulow solidnje a disciplinowanje hospodariło. Tole podšmórny komornik Thomas Woelke na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady w Dubrjenskim kulturnym domje w swojej połlětnej rozprawje k hospodarskemu planej 2017. „W zarjadniskim wobłuku so dochody a wudawki nimale runaja“, wón rozłoži. „Hinak je při inwesticijach. Te najprjedy raz jako město financujemy. Štož bě planowane, je so tež zwoprawdźiło a dyrbi so nětko refinancować.“

Při saněrowanju Krabatoweje zakładneje šule su třěchu, tepjensku připrawu a elektriku ponowili. Po słowach komornika su twarske firmy za čas prózdnin pilnje dźěłali. Kaž planowane su spočatk awgusta hort na přetwarjenym Starym dwórnišću přepodali. Minjeny pjatk, tak rozprawješe měšćanosta Markus Posch (CDU), zatwarichu w sportowni nowu přewětrjensku připrawu. „Wšitko je derje fungowało.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk