Wuměłske wiki w parku dožiwili

wutora, 05. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez mnohimi poskitkami na wuměłskich rjemjeslniskich wikach w Njeswačidle bě wjele keramiki a kwětkow.  Foto: Lucija Rubinowa Mjez mnohimi poskitkami na wuměłskich rjemjeslniskich wikach w Njeswačidle bě wjele keramiki a kwětkow. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło (LR/SN). Druhi raz běchu minjeny kónc tydźenja wrota Njeswačanskeho parka za wuměłske rjemjeslniske wiki pod hesłom „Wiki rjanych wěcow“ šěroko wotewrjene. Wjace hač 60 rjemjeslnikow-wuměłcow ze wšelakich regionow Němskeje je tam najwšelakorišu pychu za dom, bydlenje a zahrodu po­skićało.

Za debjenki z drjewa, metala, škleńcy abo slěbra zajimowachu so bóle žony. Wuměłskeho kowarja ze Schönbrunna pola Biskopic wobdźiwachu hłownje mužojo a dožiwichu, kak wón swoje železo nad ­wohenjom k figurinje formuje a wobdźěłuje. Tež stejnišćo štrusoweho farmarja bě přeco derje wopytane. Dźěćom ­lubještaj so wězo klawnaj Lotti a Ugo­ ze swojimi hłuposćemi a z wulkim kołom zboža, kotrež móžachu wjerćeć a sej ­při nim maličkosć dobyć. Rady pak sej tež mali wopytowarjo při stejnišću mydłoweje žony swoje mydło zhoto­wichu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND