Wuměłske wiki w parku dožiwili

wutora, 05. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez mnohimi poskitkami na wuměłskich rjemjeslniskich wikach w Njeswačidle bě wjele keramiki a kwětkow.  Foto: Lucija Rubinowa Mjez mnohimi poskitkami na wuměłskich rjemjeslniskich wikach w Njeswačidle bě wjele keramiki a kwětkow. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło (LR/SN). Druhi raz běchu minjeny kónc tydźenja wrota Njeswačanskeho parka za wuměłske rjemjeslniske wiki pod hesłom „Wiki rjanych wěcow“ šěroko wotewrjene. Wjace hač 60 rjemjeslnikow-wuměłcow ze wšelakich regionow Němskeje je tam najwšelakorišu pychu za dom, bydlenje a zahrodu po­skićało.

Za debjenki z drjewa, metala, škleńcy abo slěbra zajimowachu so bóle žony. Wuměłskeho kowarja ze Schönbrunna pola Biskopic wobdźiwachu hłownje mužojo a dožiwichu, kak wón swoje železo nad ­wohenjom k figurinje formuje a wobdźěłuje. Tež stejnišćo štrusoweho farmarja bě přeco derje wopytane. Dźěćom ­lubještaj so wězo klawnaj Lotti a Ugo­ ze swojimi hłuposćemi a z wulkim kołom zboža, kotrež móžachu wjerćeć a sej ­při nim maličkosć dobyć. Rady pak sej tež mali wopytowarjo při stejnišću mydłoweje žony swoje mydło zhoto­wichu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND