Wosom kilometrow po zahrod(k)ach

srjeda, 06. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tajku a hinašu kreatiwnu pychu na hłowu wobdźiwachu wopytowarjo minjenu njedźelu w parku Budyskeje Weigangec wile.  Foto: Carmen Schumann Tajku a hinašu kreatiwnu pychu na hłowu wobdźiwachu wopytowarjo minjenu njedźelu w parku Budyskeje Weigangec wile. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). We wobłuku dnja wotewrjeneje zahrody móžachu sej zajimcy minjenu njedźelu w Budyšinje a woko­linje jědnaće zahrod(k)ow wobhladać. Mjez nimi běchu priwatne runje tak kaž tej klóštra klarisow a Diakoniskeho skutka. Prěni raz wobdźěli so na akciji Ilona Marschner. Wona je 1 000 kwadratnych metrow wulku zahrodu na zapadnej kromje sprjewineho města na zelenu oazu přetworiła. Jeje lubosć za stare meble bě wopytowarjam wočiwidna. Runje tak lubuje­ wona róže. Na jeje zahrodźe sy samo­ do kupanskeje wanje zalězć móhł, runje do teje, kotraž bě tydźeń do toho­ we wobłuku swjedźenja pod Starej wodarnju stała.

Lawski wěžer Andreas Thronicker přewodźeše połsta zajimcow po Budyskich zahrod(k)ach.­ Pěši zmištrowachu wob­dźělnicy wosom kilometrow dołhi puć. Tón skónči so w parku Weigangec wile, hdźež čakachu na nich wiki rjanych wěcow.­ Mjez druhim nańdźechu tam kreatiwnje zhotowjenu pychu na hłowu, dekoraciju za dom a zahrod(k)u kaž tež tójšto ku­linariskeho. Młodźi muzikanća starachu so wo hudźbne wobrubjenje na harfje a na akordeonje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND