Wosom kilometrow po zahrod(k)ach

srjeda, 06. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tajku a hinašu kreatiwnu pychu na hłowu wobdźiwachu wopytowarjo minjenu njedźelu w parku Budyskeje Weigangec wile.  Foto: Carmen Schumann Tajku a hinašu kreatiwnu pychu na hłowu wobdźiwachu wopytowarjo minjenu njedźelu w parku Budyskeje Weigangec wile. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). We wobłuku dnja wotewrjeneje zahrody móžachu sej zajimcy minjenu njedźelu w Budyšinje a woko­linje jědnaće zahrod(k)ow wobhladać. Mjez nimi běchu priwatne runje tak kaž tej klóštra klarisow a Diakoniskeho skutka. Prěni raz wobdźěli so na akciji Ilona Marschner. Wona je 1 000 kwadratnych metrow wulku zahrodu na zapadnej kromje sprjewineho města na zelenu oazu přetworiła. Jeje lubosć za stare meble bě wopytowarjam wočiwidna. Runje tak lubuje­ wona róže. Na jeje zahrodźe sy samo­ do kupanskeje wanje zalězć móhł, runje do teje, kotraž bě tydźeń do toho­ we wobłuku swjedźenja pod Starej wodarnju stała.

Lawski wěžer Andreas Thronicker přewodźeše połsta zajimcow po Budyskich zahrod(k)ach.­ Pěši zmištrowachu wob­dźělnicy wosom kilometrow dołhi puć. Tón skónči so w parku Weigangec wile, hdźež čakachu na nich wiki rjanych wěcow.­ Mjez druhim nańdźechu tam kreatiwnje zhotowjenu pychu na hłowu, dekoraciju za dom a zahrod(k)u kaž tež tójšto ku­linariskeho. Młodźi muzikanća starachu so wo hudźbne wobrubjenje na harfje a na akordeonje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND