Kulki hrocha trochowali

srjeda, 06. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Kelko hrocha drje w škleńcy je, mějachu wopytowarjo Bórkowskeho wjesneho swjedźenja w Bórku minjenu sobotu trochować.  Foto: Jost Schmidtchen Kelko hrocha drje w škleńcy je, mějachu wopytowarjo Bórkowskeho wjesneho swjedźenja w Bórku minjenu sobotu trochować. Foto: Jost Schmidtchen

Bórk (JoS/SN). Před lětomaj su w Bórku w gmejnje Sprjewiny Doł tradiciju wjesnych swjedźenjow wožiwili. Minjenu sobotu wotměchu tam nětko třeći tajki swjedźeń, štož je wobydlerjow runje tak zwjeseliło kaž jich hosći. Bjez dźiwa, zo bě stan popołdnju połny ludźi.

Kaž Sylvana Syckor z Bórkowskeho wjesneho kluba rozprawja, běštej so před třomi lětami wjesny a młodźinski klub zjednoćiłoj. Tak měješe organizacija wjesneho swjedźenja zaso dobry zakład. To zwjeseli tež tych, kotřiž běchu něhdy swjedźenje we wsy na nohi stajili, kaž 74lětnu Anneliesu Kranik. Wona bě za čas NDR wjesny klub sobu załožiła a bě na wšelkich swjedźenjach stajnje z burskim wikowanišćom zastupjena. Tež dźensa by rady pomhała, dyrbi pak strowoty dla krótšo stupać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND