Nadawki za zetkawanišćo přepodali

wutora, 12. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W Hamorskim šulskim twarjenju wu­tworić zetkawanišćo za wšitke generacije je tuchwilu najwažniše předewzaće tamnišeje gmejny za přichod. Za to su gmejnscy radźićeljo wčera tójšto twarskich nadawkow přepodali.

Hamor (AK/SN). Bjezbarjerne zetkawanišćo za wšitke generacije nastawa w Hamorskim šulskim twarjenju. Hižo srjedź awgusta započachu tam tule wulkonaprawu přihotować, informowaše wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. „Tež z prěnimi wottorhanskimi dźěłami su započeli. Sobudźěłaćerjo twarskeho zawoda gmejny nětko druhi horni poschod dospołnje wurumuja runje tak kaž dźěle zakładneje šule“, praji wjesnjanosta.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND