Nadawki za zetkawanišćo přepodali

wutora, 12. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W Hamorskim šulskim twarjenju wu­tworić zetkawanišćo za wšitke generacije je tuchwilu najwažniše předewzaće tamnišeje gmejny za přichod. Za to su gmejnscy radźićeljo wčera tójšto twarskich nadawkow přepodali.

Hamor (AK/SN). Bjezbarjerne zetkawanišćo za wšitke generacije nastawa w Hamorskim šulskim twarjenju. Hižo srjedź awgusta započachu tam tule wulkonaprawu přihotować, informowaše wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. „Tež z prěnimi wottorhanskimi dźěłami su započeli. Sobudźěłaćerjo twarskeho zawoda gmejny nětko druhi horni poschod dospołnje wurumuja runje tak kaž dźěle zakładneje šule“, praji wjesnjanosta.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND