Kapałka a mnohe dalše pomniki ludźi wabili

wutora, 12. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
200 zajimcow je sej njedźelu Worklečansku kapałku wobhladało (nalěwo). Tam běštaj do toho Matthias Schäfer a Tomaš Krawža (wotprawa) pod wěžu podest připrajiłoj , zo móhli zwón a elektriku za zwonjenje porjedźeć.  Foto: Feliks Haza 200 zajimcow je sej njedźelu Worklečansku kapałku wobhladało (nalěwo). Tam běštaj do toho Matthias Schäfer a Tomaš Krawža (wotprawa) pod wěžu podest připrajiłoj , zo móhli zwón a elektriku za zwonjenje porjedźeć. Foto: Feliks Haza

Worklecy (rk/SN). Na dnju wotewrjene­ho pomnika móžachu zawčerawšim we Worklečanskej kapałce Marije maćerje Božeje něhdźe 200 wopytowarjow witać. Na cyłkownje pjeć wodźenjach rozłožo­waštaj jim wjesny chronist dr. Beno Wałda a Klawdija Čornakowa stawizny kapałki a jeje wosebitosće. Je to jedna z mało cyrkwjow Němskeje, w kotrejž su mólby w formje Beuronskeho stila hač do dźensnišeho zdźeržane. Při kofeju a tykancu dopominachu so hosćo na čas, jako­ bě we Worklecach hišće chorownja zaměstnjena. Popołdnjo organizowało je Towarstwo Worklečanskeje kapałki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND