Wotnětka ze serbskim napisom

srjeda, 13. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda Domowiny Dawid Statnik je we wobłuku Stróžanskich přirodowych wikow  serbski napis na Domje tysac hatow wotkrył.  Foto: Carmen Schumann Předsyda Domowiny Dawid Statnik je we wobłuku Stróžanskich přirodowych wikow serbski napis na Domje tysac hatow wotkrył. Foto: Carmen Schumann

Telko serbskosće kaž minjenu sobotu na přirodowych wikach w Stróži hišće njebě. To pak njezaleži jenož na tym, zo běchu to jubilejne 20. wiki tajkeho razu.

Stróža (CS/SN). Dohromady něhdźe 4 300 wopytowarjow zličichu minjenu sobotu na přirodowych wikach w Stróži pola Hućiny. Nimo čerstweje zeleniny, sadu­ a běrnow poskićachu tam lětsa prěni­ raz Hornjołužiske holanske piwo k woptawanju. Warili běchu je ze starych družin ječmjenja, kotrež w bio­sferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty plahuja. Wobšěrny poskitk rostlin kaž tež drjewjanych, tekstilnych a hornčerskich wudźěłkow přeprošowaše k hladanju a kupowanju. We wosebitej přehladce zhonichu wopytowarjo wo mnohotnosći domjacych družin słódnych a jědojtych hribow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND