Wjesela so nad druhim městnom

póndźela, 18. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Krajny rada Budyskeho wokrjesa Michael Harig (CDU, nalěwo) a zastupjerjo Wjernarjec  a Blunja  Foto: Carmen Schumann Krajny rada Budyskeho wokrjesa Michael Harig (CDU, nalěwo) a zastupjerjo Wjernarjec a Blunja Foto: Carmen Schumann

Budyšin/Bluń (CS/SN). Wjernarjecy w Załomskej gmejnje su wubědźowanje „Naša wjes ma přichod“ na runinje Budyskeho wokrjesa dobyli a dóstachu za to premiju 1 500 eurow. Druhe městno a 1 100 eurow wubědźi sej Bluń w gmejnje Halštrowska Hola. Wobě wsy wobdźělitej so klětu na sakskim krajnym wubědźowanju. Zastupjerjam wobeju wsow přepodachu nětko myto w Budyskim krajnoradnym zarjedźe.

Posudźowanska komisija pod nawodom Doris Loose z wokrjesneho wuwićoweho zarjada bě wosebje na koncepty wuwića, hospodarske iniciatiwy, socialny angažement a kulturne aktiwity kedźbowała. Kaž wona na mytowanju rjekny, je Bluń přez dobry wonkowny napohlad, čestnohamtsku prezencu a dalše prócowanja wo změnu wot hórnistwoweho k turistiskemu regionej napadnył.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND