Njeluby popłatk wobzamknjeny

póndźela, 18. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Ručež ma so někajki nowy połatk zawjesć, da ludźo na barikady du. Tež na posedźenju Rakečanskeje gmejnskeje rady wjedźeše tajki popłatk njedawno ke kontrowersnej diskusiji.

Rakecy (JK/SN). Po tym zo běchu Rakečanscy gmejnscy radźićeljo na posedźenju w awgusće planowane wobzamknjenje k popłatkej za kontrolu decentralnych wopłóčkowych připrawow na september přestorčili, su je z wjetšinu hłosow přitomnych radźićelow nětko tola wobzamknyli. Po jara horcej diskusiji, w kotrejž so wosebje radźićeljo frakcije njestronskich wolerjow spjećowachu, kalkulowany popłatk kaž tež planowane wustawki připóznać, jim ničo druhe njezby, hač so hłosa wzdać abo přećiwo wobzamknjenju hłosować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND