Njeluby popłatk wobzamknjeny

póndźela, 18. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Ručež ma so někajki nowy połatk zawjesć, da ludźo na barikady du. Tež na posedźenju Rakečanskeje gmejnskeje rady wjedźeše tajki popłatk njedawno ke kontrowersnej diskusiji.

Rakecy (JK/SN). Po tym zo běchu Rakečanscy gmejnscy radźićeljo na posedźenju w awgusće planowane wobzamknjenje k popłatkej za kontrolu decentralnych wopłóčkowych připrawow na september přestorčili, su je z wjetšinu hłosow přitomnych radźićelow nětko tola wobzamknyli. Po jara horcej diskusiji, w kotrejž so wosebje radźićeljo frakcije njestronskich wolerjow spjećowachu, kalkulowany popłatk kaž tež planowane wustawki připóznać, jim ničo druhe njezby, hač so hłosa wzdać abo přećiwo wobzamknjenju hłosować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND