W saněrowanym haće wudźić

štwórtk, 21. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Dobre wuměnjenja wudźenja skići dźěćom a młodostnym nětko saněrowany šulski  hat we Łazu.  Foto: Andreas Kirschke Dobre wuměnjenja wudźenja skići dźěćom a młodostnym nětko saněrowany šulski hat we Łazu. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). Wjesne srjedźišćo Łaza je blisko šule wo rjany blečk bohatše. Tam su saněrowany šulski hat oficialnje přepodali. Twarske dźěła w hódnoće 115 000 eurow je Drježdźanski wudźerski zwjazk Elbflorenz (AVE) jako třěšny zwjazk sakskich wudźerskich towarstwow financował, a to jeničce z čłonskich přinoškow, kaž prezident AVE Udo Wićaz wuzběhny. Zaměr po jeho słowach bě, dźěćom a młodostnym­ wudźenje zbližić a jim za to­ dobre wuměnjenja wutworić.

Šulski hat bě na kóncu chětro zanjerodźeny. W juliju 2014 započachu tuž twarske dźěła planować. Dohromady su wjace hač 560 tonow błóta z hata wuwozyli. Z jeho kromy wotstronichu 55 tonow betonowych­ platow, kotrež narunachu z přirodnymi kamjenjemi. Loni nazymu je Łazowska twarska firma PLB hat saněrowała. Pozdźišo připrawichu mosćik kaž tež škitnu hětu. Nimo toho wjedźe mała wučbna šćežka wokoło hata.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND