Nowe přewětrjenje za žurlu

pjatk, 22. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Techniske připrawy na hornjej žurli Muzeja Budyšin su w dalokej měrje dodźeržane. Dźakowano spěchowanskim srědkam móža je hišće lětsa ponowić.

Budyšin (CK/SN). Na hornjej žurli Muzeja Budyšin chcedźa nětko připrawu za přewětrjenje a chłódźenje ponowić. Tole su čłonojo měšćanskeje rady na swojim zašłym posedźenju wobzamknyli. Dokelž su někotre dźěle dodźeržane, je připrawa hižo dlěši čas nastajnosći problemy zawinowała, rozłoži Falko Wendler. Zo pak móhli hornju žurlu přichodnje dale za wustajeńcy kaž tež za přewodne přednoški a koncerty wužiwać, je na kóždy pad trjeba žurlu klimatizować, praji nawoda wysoko- a hłubokotwarskeho zarjada města.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND