Přistajenych za rěč sensibilizować

póndźela, 25. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wo nałožowanju serbskeje rěče je tele dny społnomócnjena za serbske naležnosće města Choćebuza Anna Kosacojc-Kozelowa přednošowała, a to na fachowej konferency nawodow fachowych wobłukow w tamnišim měšćanskim zarjadnistwje.

Choćebuz (SN/at.). Zamołwita za serbske naležnosće města Choćebuza je wažna partnerka, dźe-li wo to zaručić prawo wobydlerjow, swoje naležnosće pisomnje abo ertnje w serbskej rěči měšćanskemu zarjadnistwu zapodać. Kaž Anna Kosacojc-Kozelowa w swojim přednošku wu­zběhny, wobroćeja so sobudźěłaćerki abo sobudźěłaćerjo ze serbskorěčnym zapodaćom najprjedy na nju. Wona přełožuje delnjoserbske teksty abo tekstowe pasaže do němčiny a je tež za ertnu rozmołwu k dispoziciji. Tole zhonichu wobdźělnicy fachoweje konferency, mjez nimi Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU). Ale tež w jeje njepřitomnosći je trěbna pomoc zaručena, wšako móža dalši kompetentni serbskorěčni sobudźěłaćerjo přełožki wobstarać. Wona pak poruči, zo bychu ju do toho informowali, maja-li so předmjety w ertnej serbšćinje rozjimować.

Dokelž njeje to přehusto, zo měšćenjo swoju próstwu w fachowych wobłukach serbskorěčnje přednjesu, chcyła Choćebuska społnomócnjena Kosacojc-Kozelowa za tajke rědke pady přistajenych města sensibilizować, zo bychu serbšćinu nałožowali. Tohodla prošeše wona nawodow, nastork w swojich wobłukach dale dać, zo bychu tamniši sobudźěłaćerjo na tajke pady přihotowani byli.

Njewotwisnje wot płaćiwych zakonjow chcyše referentka wědźeć, što ludźi pohnuwa w zarjadnistwje ertnu próstwu serbskorěčnje přednjesć. „To ma na přikład runje w młodźinskim zarjedźe woprawdźe wažnu funkciju: Hdyž dźěći hewak ze staršimaj abo z jednym z njeju serbuja, tyje to jich derjeměću“, rěčnica podšmórny. Anna Kosacojc-Kozelowa skedźbni na zakonski zakład, zo dyrbi zarjadnistwo zasadnje serbšćinu pisomnje a ertnje rozumić, njetrjeba pak serbskorěčnje wotmołwić a njetrjeba serbsce pisać abo rěčeć. Zwonka měšćanskeho zarjadnistwa pak su přikłady, hdźež to samozrozumliwje činja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND