Přistajenych za rěč sensibilizować

póndźela, 25. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wo nałožowanju serbskeje rěče je tele dny społnomócnjena za serbske naležnosće města Choćebuza Anna Kosacojc-Kozelowa přednošowała, a to na fachowej konferency nawodow fachowych wobłukow w tamnišim měšćanskim zarjadnistwje.

Choćebuz (SN/at.). Zamołwita za serbske naležnosće města Choćebuza je wažna partnerka, dźe-li wo to zaručić prawo wobydlerjow, swoje naležnosće pisomnje abo ertnje w serbskej rěči měšćanskemu zarjadnistwu zapodać. Kaž Anna Kosacojc-Kozelowa w swojim přednošku wu­zběhny, wobroćeja so sobudźěłaćerki abo sobudźěłaćerjo ze serbskorěčnym zapodaćom najprjedy na nju. Wona přełožuje delnjoserbske teksty abo tekstowe pasaže do němčiny a je tež za ertnu rozmołwu k dispoziciji. Tole zhonichu wobdźělnicy fachoweje konferency, mjez nimi Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU). Ale tež w jeje njepřitomnosći je trěbna pomoc zaručena, wšako móža dalši kompetentni serbskorěčni sobudźěłaćerjo přełožki wobstarać. Wona pak poruči, zo bychu ju do toho informowali, maja-li so předmjety w ertnej serbšćinje rozjimować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND