Pancate wjedro klubu činiło

póndźela, 25. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Lubowarjo dujerskeje hudźby su kónc tydźenja w Budyšinje na swoje kóšty přišli. Tu wotmě so 13. raz dujerski hudźbny swjedźeń, kotryž bě spěchowanske towarstwo tudyšeho młodźinskeho dujerskeho orchestra organizowało. 800 hudźbnikow z Němskeje, Čěskeje, Madźarskeje, Litawskeje a Pólskeje je na Žitnych wikach a na Hłownym torhošću hudźiło. Mjez nimi bě orchester z čěskeho Chlumeca nad Cidlinou, kotrehož majoretki su so tež wo chłóšćenku za wóčko postarali. Dokelž pancate wjedro sčasami klubu činješe, dyrbjachu sobotu ćah po měsće wotprajić a runje tak zhromadny wustup wšitkich hudźbnikow. Foto: Carmen Schumann

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND