Saněruja šulsku sportownju

wutora, 26. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Łaz twarskej nadawkaj za Wulke Ždźary přepodała

Łaz (AK/SN). Po tym zo je Łazowska gmejna we Wulkich Ždźarach tamnišu zakładnu šulu „Při Hórnikečanskim jězoru“ zdźěla ponowiła, chcedźa tam tež šulsku sportownju saněrować. Za to su čłonojo gmejnskeje rady na swojim zašłym posedźenju wažnej nadawkaj přepodali. Přetwar a wobmjetk w hódnoće 159 000 eurow ma zawod z Brěžkow wobstarać. Elektriske dźěła we wobjimje 67 000 eurow změje předewzaće z Němcow zwoprawdźić. Sportownja ma w prěnim połlěće 2018 dosaněrowana być.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND