Saněruja šulsku sportownju

wutora, 26. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Łaz twarskej nadawkaj za Wulke Ždźary přepodała

Łaz (AK/SN). Po tym zo je Łazowska gmejna we Wulkich Ždźarach tamnišu zakładnu šulu „Při Hórnikečanskim jězoru“ zdźěla ponowiła, chcedźa tam tež šulsku sportownju saněrować. Za to su čłonojo gmejnskeje rady na swojim zašłym posedźenju wažnej nadawkaj přepodali. Přetwar a wobmjetk w hódnoće 159 000 eurow ma zawod z Brěžkow wobstarać. Elektriske dźěła we wobjimje 67 000 eurow změje předewzaće z Němcow zwoprawdźić. Sportownja ma w prěnim połlěće 2018 dosaněrowana być.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND