Podpisać haj, přistupić ně poručenje

srjeda, 27. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Towaršnosć Hospodarski region Łužica tema w Budyskim sejmiku była

Budyšin (SN/at). Nastupajo towaršnosć za strukturnu změnu we Łužicy, kotrejež wutworjenje braniborske wokrjesy Sprjewja-Nysa, Hornje Błóta-Łužica, Dubja-Błóta, Łobjo-Halštrow, bjezwokrjesne město Choćebuz kaž tež Zhorjelski wo­krjes w Sakskej zaměrnje přihotuja, su w Budyskim wokrjesnym zarjadnistwje hišće wobmyslenja. To je krajny rada Michael Harig (CDU) na póndźelnym posedźenju wokrjesneho sejmika rozłožił. Zdobom Harig informowaše, zo staj wón a přirjadnica Birgit Weber (njestronjanka) samsny dźeń maćiznu k tomu ze šefom sakskeje statneje kenclije dr. Fritzom Jaeckelom (CDU) a ze za to přisłušnym statnym sekretarom w ministerstwje za hospodarstwo, dźěło a wobchad dr. Hartmutom Mangoldom (SPD) rozjimałoj a wo tym rěčałoj, kak so Budyski wokrjes na iniciatiwje wobdźěli. Přihotowane je kooperaciske zrěčenje, zo bychu próstwu za zhromadny nadawk polěpšenja regionalneje hospodarskeje struktury (GRW) „přichodowa dźěłarnja Łužica“ zwoprawdźili. „Smy zwólniwi kooperaciske dojednanje signować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND