Kamjenske torhošćo je tuchwilu wulke twarnišćo. Wone dóstawa cyle ...

štwórtk, 28. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Kamjenske torhošćo je tuchwilu wulke twarnišćo. Wone dóstawa cyle nowy napohlad a ma wobydlerjow a wopytowarjow po dotwarje­ pohnuć, tule tež raz pozastać a so posydnyć. Nimo plestrowanskich dźěłow instaluja elektrikarjo trěbne elektriske kašćiki, kotrež móža k hodownym wikam wočinić a začinić. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND