Nic za wulku zjawnosć, ale za wjes

póndźela, 02. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Lukaš a Luiza Žurec so wjeseleštaj, jako jimaj Tomaš Rynč (wotlěwa) na jedyn ze starych traktorow so posydnyć da.  Foto: Alfons Handrik Lukaš a Luiza Žurec so wjeseleštaj, jako jimaj Tomaš Rynč (wotlěwa) na jedyn ze starych traktorow so posydnyć da. Foto: Alfons Handrik

Miłoćicy (aha/SN). Do noweho měsaca podachu so Miłočenjo z třidnjowskim wjesnym swjedźenjom. Mjeztym zo mužojo pjatk wječor zhromadnje piwo natočichu a sej je tež słodźeć dachu, su žony skerje winowcej wotpowědowali a sej ze škleńčku wina připili.

Mjeztym 15. raz je Miłočanski młodźinski klub z podpěru wjesneho kluba wjesny swjedźeń přewjedł. Tomaš Rynč, předsyda młodźinskeho kluba, kiž ma tuchwilu dwanaće čłonow, je so znowa wo to postarał, zo wuhotuja swjedźeń za wšitke starobne skupiny wsy, nic pak za wulku šěroku zjawnosć. To pokaza so tež sobotu wječor, jako knježeše lóštna atmosfera w stanje na nawsy před wjesnej kupnicu. Tam předstajichu starši ze swojimi dźěćimi program, do kotrehož zapřijachu nimo wšelakich hrow tež wubědźowanje z wužadacymi nadawkami. Rjane při tym bě, zo wuńdźechu wšitcy wobdźělnicy jako dobyćerjo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND