Staršiski přinošk snadnje zwyša

póndźela, 09. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Tež w přichodźe ma staršiski přinošk za dźěćacej dnjowej přebywanišći w Dźěwinskej gmejnje w dalokej měrje stabilny wostać. Na to dojednachu so gmejnscy radźićeljo na zašłym posedźenju.

Dźěwin (AK/SN). Wot 1. januara 2018 zwyši so měsačny přinošk staršich za dźewjećhodźinske zastaranje jich dźěći w žłobiku wot dotal 175 na 180 eurow. Tole su gmejnscy radźićeljo z jednym napřećiwnym hłosom nětko schwalili. Njezměnjenej wostanjetej měsačnej přinoškaj 90 eurow za pěstowarnju a 54 eurow za hort.

Pozadk je sakski zakoń wo dźěćacych dnjowych přebywanišćach. W nim so orientuje, zo měli starši za městno w žłobiku měsačnje znajmjeńša 20 procentow, najwjace pak 23 procentow cyłkownych wudawkow za dźěćace zarjadnišćo přewzać. Za pěstowarnju a hort je to 20 do 30 procentow. Posledni raz su staršiski popłatk w lěće 2014 zwyšili. Tehdy kaž tež nětko pohibuje so Dźěwinska gmejna jasnje na delnjej kromje wot swobodneho stata žadanych sadźbow.

„Staršiske přinoški su hižo něšto lět konstantne. Mały krok je lěpje hač drastiske zwyšenje“, praji nawodnica hłowneho zarjada Slepjanskeho zarjadniskeho zwjazka Marion Mudra. Wot zwyšenja potrjechenych je w Brězowskej pěstowarni „Baćonjace hnězdo“ dwanaće dźěći. Něhdźe runje telko je to w žłobiku Dźěwinskeje dnjoweje přebywarnje „Wroblace hnězdo“.

Tež wjesnjanosta Helmut Krawc (SPD) ma zwyšenje za trěbne. W žłobiku budźe procentualny podźěl staršich na cyłkownych wudawkach wot klětušeho 19,91 porno dotal 19,46 procentam. W pěstowarni wučinja staršiski podźěl 20,56 procentow a w horće 22,24 procentow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND