Wódneho buwoła wuchowali

pjatk, 13. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Skótna lěkarka Sarah Bjeńšec z Pančic-Kukowa ma kwalifikaciju wužiwać wosebitu třělbu z kłokom, pjelnjeny z narkotikumom. Tuž móže skót pohłušić. Wužiwanje třělby je plahowar buwoła Enrico Pilz wčera pola njeje požadał.  Foto: Alfons Handrik Skótna lěkarka Sarah Bjeńšec z Pančic-Kukowa ma kwalifikaciju wužiwać wosebitu třělbu z kłokom, pjelnjeny z narkotikumom. Tuž móže skót pohłušić. Wužiwanje třělby je plahowar buwoła Enrico Pilz wčera pola njeje požadał. Foto: Alfons Handrik

Jitk/Nowoslicy (aha/SN). Ludźo w Delanach słyšachu wčera popołdnju sirenu wuć. Alarmowani buštej wohnjowej woborje z Konjec-Šunowa a Ralbic, a to nic k wohenjej abo wobchadnemu njezbožu. Wojerowska centrala je alarm wuwowała trěbneje techniskeje pomocy při wuchowanju skotu dla. Wuchować mějachu wódneho buwoła, kiž bě so wo napjatu odyseju postarał.

Jitkowčan Enrico Pilz je so před lětom rozsudźił plahować buwoły, wědźo, zo njeje jenož mloko, ale wosebje tež mjaso tejele wosebiteje družiny howjadow mało cholesterina dla wo wjele strowše, ale tež słódniše. Kaž stajnje běše tež minjenu póndźelu na wobrodźenej pastwje za Jitkom jeho pjeć jednolětnych buwołow – štyri žónske a poł tony ćežki byk. Jemu drje so na pastwje njelubješe a tuž so wudoby. Wšo pytanje njebě wuspěšne. Připadnje pak wuhlada jeho Łazkowčan Dierk Šewc w lěsu za Łazkom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND