Serbski personal trěbny

póndźela, 16. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Julian Teichmann, Kristin Hartmann, Stefanie Feiner, Martin Keyn a Marvin Radisch  (wotlěwa) so za medicinske powołanje rozsudźichu. Foto: Ines Eifler Julian Teichmann, Kristin Hartmann, Stefanie Feiner, Martin Keyn a Marvin Radisch (wotlěwa) so za medicinske powołanje rozsudźichu. Foto: Ines Eifler

Mjez šěsć nowymi wučomnikami-hladarjemi su pola maltezow třo hólcy

Kamjenc (SN/mwe). Derje zažiwili su so w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana šěsć nowych wučomnikow, kotřiž so spočatk septembra jako přichodni medicinarjo na swój nowy žiwjenski puć nastaja. Pjećo z nich su šulerjo strowotniskeje šule a hladanja chorych, jedna wučomnica chce so z babu stać. Młodostni – tři hólcy a tři holcy – přińdu z gmejny Ralbicy-Róžant, z Połčnic, Kamjenca, Wallrody a Halštrowa. Jedyn z nich je Serb. „Kładźemy wulku kedźbnosć na to a spytamy, zo je w kóždej změnje serbsce rěčaca hladanska móc zaplanowana. To je za našich serbskich pacientow wažne, zo móža so w chorowni w swojej maćeršćinje dorozumić“, nowinska rěčnica Kamjenskeje­ chorownje maltezow Ines Eifler našemu wječornikej zdźěli. Cyłkownje bychu sej w chorowni swj. Jana w Lessingowym měsće wjace požadarjow za wukubłanje w strowotniskim, domjacym a hladanju chorych přeli. Zajimcy­ móža so hižo nětko za wukubłanske městno wot septembra 2018 – pod adresu www.malteser-krankenhaus-stjohannes.de – požadać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND