Serbski personal trěbny

póndźela, 16. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Julian Teichmann, Kristin Hartmann, Stefanie Feiner, Martin Keyn a Marvin Radisch  (wotlěwa) so za medicinske powołanje rozsudźichu. Foto: Ines Eifler Julian Teichmann, Kristin Hartmann, Stefanie Feiner, Martin Keyn a Marvin Radisch (wotlěwa) so za medicinske powołanje rozsudźichu. Foto: Ines Eifler

Mjez šěsć nowymi wučomnikami-hladarjemi su pola maltezow třo hólcy

Kamjenc (SN/mwe). Derje zažiwili su so w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana šěsć nowych wučomnikow, kotřiž so spočatk septembra jako přichodni medicinarjo na swój nowy žiwjenski puć nastaja. Pjećo z nich su šulerjo strowotniskeje šule a hladanja chorych, jedna wučomnica chce so z babu stać. Młodostni – tři hólcy a tři holcy – přińdu z gmejny Ralbicy-Róžant, z Połčnic, Kamjenca, Wallrody a Halštrowa. Jedyn z nich je Serb. „Kładźemy wulku kedźbnosć na to a spytamy, zo je w kóždej změnje serbsce rěčaca hladanska móc zaplanowana. To je za našich serbskich pacientow wažne, zo móža so w chorowni w swojej maćeršćinje dorozumić“, nowinska rěčnica Kamjenskeje­ chorownje maltezow Ines Eifler našemu wječornikej zdźěli. Cyłkownje bychu sej w chorowni swj. Jana w Lessingowym měsće wjace požadarjow za wukubłanje w strowotniskim, domjacym a hladanju chorych přeli. Zajimcy­ móža so hižo nětko za wukubłanske městno wot septembra 2018 – pod adresu www.malteser-krankenhaus-stjohannes.de – požadać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND