Katolscy duchowni we wizěrje statneje bjezstrašnosće

póndźela, 16. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wědomostnik a teologa dr. Gregor Buß (nalěwo) w Smochćicach w rozmołwje z redaktorom Katolskeho Posoła Rafaelom Ledźborjom.  Foto: Carmen Schumann Wědomostnik a teologa dr. Gregor Buß (nalěwo) w Smochćicach w rozmołwje z redaktorom Katolskeho Posoła Rafaelom Ledźborjom. Foto: Carmen Schumann

Tež 28 lět po přewróće je zajim na předźěłanju stasi wulki. Na Smochćičanskim forumje, kotryž so minjeny šwórtk w bróžnjowej cyrkwi Domu biskopa Bena wotmě, bě sej wjele zajimcow dojěło. Přišli su přewažnje ći, kotřiž NDRski čas sami dožiwichu.

Smochćicy (CS/SN). Wědomostnik a teologa dr. Gregor Buß bě swoju němsku knihu „Katolscy duchowni jako inoficielni sobudźěłaćerjo stasi“ předstajił. Tři lěta je wón na publikaciji, z kotrejž promowowaše, dźěłał. Při tym bě wjace hač tysac stron aktow přelistował. Lědma jednu powołansku skupinu su tak přesłyšowali, kaž duchownych. Hižo w lěće 1998 wuńdźe publikacija „Cyrkej we wizěrje“, na kotruž móžeše Gregor Buß natwarjeć. Podźěl katolskich duchownych, kotřiž jako IM skutkowachu, bě wyši hač přerězny podźěl druhich powołanskich skupin – poćahujo so na ličbu wobydlerjow. To drje na tym zaleži, zo je statna bjezstrašnosć NDR duchownych jako relewantne wosobiny zastopnjowała. Buß prezentowaše zajimawe statistiske ličby. Nawabjeni běchu přerěznje 49 lět stari. Za stasi dźěłachu něhdźe dźewjeć lět.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND