Móhli sej změny předstajić

srjeda, 25. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Krajny zličbowanski zarjad kritizuje wjelči management Swobodneho stata Sakskeje. Přisłušne ministerstwo při­znawa, zo wobsteji w tym nastupanju potencial optiměrowanja.

Rěčicy (UM/SN/JaW). W swojej rozprawje 2017 porokuje Sakski krajny zličbowanski zarjad tuchwilnu strukturu wjelčeho managementa swobodneho stata. Po měnjenju zarjada přewjele – mjenujcy jědnaće – wobdźělenych wobstatk wjelkow w Sakskej přepytuje a škita.

Wjelči management wopřijima tři hłowne wobłuki: slědźenje, zjawnostne dźěło a prewenciju škodow, jich posudźowanje a wotškódnjenje. Předewšěm poslednje wotbłyšćuje roztřěskanosć zamołwitosće. Za wobhladanje škodow su społnomócnjeni krajnoradneho zarjada zamołwići; kelko škody je nastało, posudźuje krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a geologiju (LfULG); zarunanje škodow přewozmje krajna direkcija. Dale wobdźělene su mjez druhim statny zawod Sakski lěs, běrow Lupus, kontaktny běrow wjelčeho regiona a Zhorjelski Sen­ckenbergski přirodowědny muzej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND