Nawjes dóstanje nowy napohlad

srjeda, 01. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wulka Dubrawa/Zdźěr (CS/SN). Na swojim zašłym posedźenju je Wulkodubrawska gmejnska rada zelenu swěcu za nowowuhotowanje Zdźěrjanskeje nawsy dała. Při haće za hašensku wodu chcedźa ­płoninu wuplestrować, zo móhli tam ­busowe zastanišćo zarjadować. Zo při čakanju na bus nichtó do hata padnył njeby, připrawja škitnu lěsycu. Dale matej městnosć k wotstajenju kolesow a třěcha nastać, zo móhli so ludźo při dešću podstupić. Tež płoninu na tamnym boku puća chcedźa plestrować. Nastajeny budźe tam zornowcowy kamjeń jako studnja, z kotrejež ma so woda do susodneho hata­ žórlić, a wutworjene budu někotre móžnosće k posydnjenju. Zdźěrjanska nawjes­ ma so z městnosću zetkawanja stać, rjekny Wulkodubrawski wjesnja­nosta Lutz Mörbe (njestronjan). Napra­wu financuja­ nimo swójskich srědkow ze spěchowanskeho programa Leader.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND