Wšitke dźěći we wsy wostali

pjatk, 10. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Šołćic mandźelskaj Lejna a Jakub staj so před 50 lětami zmandźeliłoj.  Foto: Alfons Handrik Šołćic mandźelskaj Lejna a Jakub staj so před 50 lětami zmandźeliłoj. Foto: Alfons Handrik

7. nowembra 1967 spominachu w tehdyšej NDR na 50. róčnicu Oktoberskeje rewolucije.­ Mjeztym je poł lětstotka zašło a lědma štó je minjenu wutoru na stotu róčnicu tohole historiskeho po­dawka zhladował. Ćim bóle so Jakub Šołta­ a mandźelska Lejna w Konjecach derje na dźeń před 50 lětami dopomi­nataj. Tehdy bě jeju w Ralbičanskej wosadnej cyrkwi farar Jurij Šołta zwěrował.

Ze złotym wěnčkom pyšena mandźelska Lejna je so 12. oktobra 1946 do Šewcec swójby we Łazku narodźiła. Wuchodźiwši šulu w Ralbicach złoži po 10. lětniku pruwowanje srjedźneje zrałosće w Budyšinje. Na to dźěłaše 16 lět w Kamjen- skim tekstilnym zawodźe Stange, po tym wjacore lěta w Bóščanskej firmje za plastowe wudźěłki Zeibina a hač do rentnarskeje staroby na polach a w prodrustwowej hródźi w Hrańcy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND