Cofnjenje jenički wupuć był

pjatk, 17. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pozadki nuzoweho rozsuda a zarjadniske šmjaty wujasnjene

Róžant (JK/SN). Wospjet zaběrachu so radźićeljo gmejny Ralbicy-Róžant na wčerawšim posedźenju w Róžeńće z pozadkom a wobstejnosćemi, kotrež běchu k tomu wjedli, zo je gmejna znapřećiwjenje přećiwo planowanemu rozšěrjenju Ralbičanskeje kormjernje swini cofnyła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND