Słužba na wsy wšudźe njezaručena

wutora, 21. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Róžant (JK/SN/JaW). W minjenym času su gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe naćiski wo wohnjoškitnych wustawkach rozjimowali. Žadanja na škitne naprawy kaž tež wohnjowe wobory ze stron krajnoradneho zarjada su nimale njespjelnjomne. Dalši, hišće bóle palacy problem na wsach je, zaručić wšědne zasadźenje wobornikow w nuzowym padźe. Je-li trjeba, ma znajmjeńša šěsć wobornikow hotowych być a so podać na městno zasadźenja, zo bychu škodźe zadźěwali abo pomhali. To pak njeje přeco a wšudźe móžno.

Na minjenym posedźenju gmejnskich radźićelow gmejny Ralbicy-Róžant dyrbješe wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) přiznać, zo njeje w Róžeńće móžno hotowosć wohnjoweje wobory wo­dnjo zaručić. Runje Róžeńčanski wóz wohnjoweje wobory z hadźicami pak je na městnje wohenja trěbny, zo móhli wobornicy hašeć. Jenički Róžeńčanski wobornik, kiž je wodnjo zasadźomny, njemóže pak wóz sam na městno zasadźenja dowjezć. Tam pak jón wobornicy z druhich wsow na kóždy pad trjebaja. Rozsud bě nuznje trěbny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND