Přemało městna w pěstowarni

štwórtk, 23. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Čornochołmčanska pěstowarnja „Krabat“ ma chětro małe rumnosće. Na wopyće Wojerowskeho wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU) su to jemu starši a woby dlerjo kaž tež kubłarki rjekli. W skupinje Witaj-dźěći z pěstowarku Silwiju Stepha nowej wobhoni so Skora wo serbskorěčnym kubłanju.  Foto: Andreas Kirschke Čornochołmčanska pěstowarnja „Krabat“ ma chětro małe rumnosće. Na wopyće Wojerowskeho wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU) su to jemu starši a woby dlerjo kaž tež kubłarki rjekli. W skupinje Witaj-dźěći z pěstowarku Silwiju Stepha nowej wobhoni so Skora wo serbskorěčnym kubłanju. Foto: Andreas Kirschke

Starši a kubłarki Čornochołmčanskeje pěstowarnje „Krabat“ žadaja sej za dźěći lěpše rumnostne wuměnjenja. To je Wojerowskeho wyšeho měšćanostu Stefana Skoru (CDU) a wjacorych měšćanskich radźićelow pohnuło, dźěćace zarjadnišćo wopytać.

Čorny Chołmc (AK/SN/MiR). Z wida dźědow a wowkow rysowaše Frank Galle situaciju wobmjezowaneho městna w Čornochołmčanskej pěstowarni „Krabat“, kotraž je w nošerstwje Dobroćelskeho dźěłaćerskeho skutka (AWO) Łužica. „Tu ma so nuznje něšto změnić. Prošu při tym stronske hranicy přewinyć. Financy za to maja być“, rjekny Čornochołmčan. Tuchwilu staraja so w zarjadnišću z 43 městnami wo 37 dźěći w žłobikowej a pěstowarskej starobje. 13 z nich chodźi do žłobika, 24 do pěstowarnje. Jeničce za dobu wot januara do decembra 2018 maja­ hižo jědnaće přizjewjenjow. Maja tam tež Witaj-skupinu, wo kotruž stara so Silwija­ Stephanowa, a serbskorěčnu kubłarku Georgiju Kubašowu za cho­wancow žłobika.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND