Z digitalizaciju so rozestajeli

póndźela, 27. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Digitalny časnik, digitalna kamera, digitalna telewizija a skónčnje tež digitalizowanej překupstwo a bankownistwo – lědma štó móže so tejle woprawdźitosći w dźensnišim žiwjenju wuwinyć. Serbskim senioram Budyskeje katolskeje tachantskeje wosady přednošowaše njedawno nawoda socialneho zwjazka Carity Hornjeje Łužicy Andreas Ošika z Worklec.

Budyšin (CRM/SN). Generacija, narodźena w dobje interneta, mnohotnosće nowych medijow a komunikaciskich srědkow, ma z razantnje dale wuwiwacymi so techniskimi nowosćemi lědma problemy. W tym kruhu so spěšnje wujewja, zo słušeja ći, kotrymž zbywaše krótko po politiskej změnje ze swojeho wysoko kwalifikowaneho powołanja jeničce přechod do (před-)renty, w najlěpšim padźe dźensa porno młodej generaciji „digitalnych domoródnych skerje k „digitalnym zapućowarjam“. Z tymle wuprajenjom ćisny přednošowar swojich připosłucharjow takrjec do zymneje wody. Štož skutkowaše na mnohich wužadace, drje jich zdobom duchownje wožiwi. Wšako móžachu na skali sami zwěsćić, hdźe drje mjez stopnjemi jedyn do dźesać steja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND