Po adwentnych wikach dundać

pjatk, 01. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Prjedy hač so na Hodźijskej nawsy jutře adwentne wiki wotměja, su tam dźensa mjez cyrkwinymaj wěžomaj adwentnu hwězdu powěsnyli, štož bě za zwóńka Lothara Noacka wšo druhe hač jednore. Foto: SN/Maćij Bulank Prjedy hač so na Hodźijskej nawsy jutře adwentne wiki wotměja, su tam dźensa mjez cyrkwinymaj wěžomaj adwentnu hwězdu powěsnyli, štož bě za zwóńka Lothara Noacka wšo druhe hač jednore. Foto: SN/Maćij Bulank

Prěni adwentny kónc tydźenja je w mnohich gmejnach kruty termin, zo tam adwentne wiki přewjeduja. Někotre­ z nich smy tule zestajeli, narok na dospołnosć pak přehlad nima.

Njeswačidło. 27. raz wotměja so jutře, sobotu, adwentne wiki w Njeswačidle. We wjesnym muzeju wotewru w 13 hodź. wosebitu hodownu wustajeńcu z historiskimi klankacymi domami kaž tež z małymi wobchodami. W Mildnerec pjekarni móža dźěći dopołdnja poprjančki pjec. Na žurli hosćenca poskića šulerjo zakładneje šule popołdnju dohodowny program. Wězo tež rumpodich wiki wopyta. Najwšelakoriše stejnišća poskića drohoćinki kaž tež jědź a napoje. Fa­rarka Susanne Aechtner budźe nawječor adwent­ny­ nyšpor swjećić, a pozawnowy chór ze swojimi dohodownymi štučkami lětuše wiki zakónči.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND