Dobra powěsć a rjane wuhlady

pjatk, 08. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hórki (JK/SN). Mało brizancy lubješe dnjowy porjad wčerawšeho posedźenja Chróšćanskeje gmejnskeje rady w Hórkach. Ale štož wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) radźićelam we wobłuku swojich informacijow zdźěli, měješe potencial hodowneho dara. Wulce zwjeseleny Kliman informowaše, zo je Sakska natwarna banka (SAB) hišće wustejace spěchowanske srědki 329 000 eurow za nowu Chróšćansku pěstowarnju přizwoliła a na konto gmejny přepokazała. Tak je gmejnska kasa zaso stabilnje pjelnjena, a gmejna njetrjeba kasowy kredit hižo dlěje strapacěrować. Nimo toho móža skónčnje konkretnje wo tym rozmyslować, kak ma z něhdyšej pěstowarnju dale hić. Za „Chróšćan kołć“ su wot lěta 2012 cyłkownje 1,7 milionow eurow zasadźili, z toho 1,3 miliony spěchowanskich srědkow SAB. W tym zwisku wupraji wjesnjanosta Marko Kliman wšitkim, kotřiž běchu so na někajkežkuli wašnje wo spěchowanje a zwoprawdźenje projekta noweje­ pěstowarnje prócowali, swój wosobinski dźak.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND