Za swoje přeswědčenje so zasadźuje

póndźela, 18. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wyši měšćanosta Alexander Ahrens wuznamjeni Heinricha Schleppersa (wotprawa) z čestnym woponom města Budyšina. Foto: Constanze Knappowa Wyši měšćanosta Alexander Ahrens wuznamjeni Heinricha Schleppersa (wotprawa) z čestnym woponom města Budyšina. Foto: Constanze Knappowa

Na zašłym posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady su Heinricha Schleppersa z druhim najwyšim wuznamjenjenjom města počesćili, a to za jeho čestnohamtski angažement wot lěta 1990.

Budyšin (CK/SN). Hłownje Heinrichej Schleppersej maja so Budyšenjo dźakować, zo je so pod pomnikoškitom stejaca parna lokomotiwa před dwórnišćom zachowała a nowe městno našła. Na namjet Wuchodosakskich přećelow železnicy su radźićela CDU nětko z čestnym woponom Budyšina počesćili. Po čestnym wobydlerstwje je to druhe najwyše wu­znamjenjenje města.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND