Serbskemu blidu so přidružić

štwórtk, 28. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. „Dwurěčnosć je cool“, z tymle hesłom so we Łužicy za to wabi serbšćinu wuknyć. Prašenje za tych, kotřiž so na jednym z dosć rědkich kursow serbšćiny wobdźěleja, je: Hdźe móžeš nimo toho hišće swoje wobmjezowane kmanosće nałožować? W rozmołwje z maćernorěčnymi Serbami­ sej to mnozy zwjetša njezwěrja. We wjele kónčinach serbskeho sydlenskeho ruma bohužel njeje samozrozumliwe, zo so w zjawnosći serbuje. Tuž dyrbiš aktiwnje­ za serbskorěčnymi rumami pytać. Tajki namakaš we wšelakich rozmołw­nych kołach, kaž su na přikład ewangelske ,Bjesady a druhe skupiny. Ale tež Stajne serbske blido w Budyšinje tajku móžnosć skići. Wone wotměwa so nimale kóždu póndźelu w hosćencu ,,Alter Bierhof“, a to wot 18.30 hač do něhdźe 20.30 hodź.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND