Bywša mlokarnja so zminje

štwórtk, 04. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěl bywšeje Lejnjanskeje mlokarnje bě wčera do připołdnja hižo fuk. Předewzaćel Měrćin Kral z Pančic-Kukowa da twarjenja tuchwilu spotorhać a chce na jich městnje swoju firmu zaměstnić.  Foto: Feliks Haza Dźěl bywšeje Lejnjanskeje mlokarnje bě wčera do připołdnja hižo fuk. Předewzaćel Měrćin Kral z Pančic-Kukowa da twarjenja tuchwilu spotorhać a chce na jich městnje swoju firmu zaměstnić. Foto: Feliks Haza

Pančičanski předewzaćel da markantny twar w Lejnje spotorhać

Lejno (SN/MWj). Wotměnjate stawizny bywšeje Lejnjanskeje mlokarnje so tele dny nachileja. Mjez hodami a Nowym lětom su tam wšitke wokna zwutorhali a wutoru ćežku techniku přiwjezli. Z njej započachu wčera rano twarjenje mlokarnje torhać. Hač do připołdnja bě hižo wulki dźěl twarjenja fuk. Mjeztym tam lědma hišće něšto steji.

Mějićel zahrodotwarskeho předewzaća Gartenart Měrćin Kral z Pančic-Ku­kowa je bywšu Lejnjansku mlokarnju před lětom kupił. Dotalny wobsedźer bě w priwatnej insolwency a twarjenje Kukowčanej poskići. Měrćin Kral bě sej je hižo před lětomaj wobhladał. Spočatnje nochcyše je tež spotorhać, kaž wón Serbskim Nowinam rjekny. Mjeztym pak je substanca přešpatna, zo hodźała so zdźeržeć. Předewzaćel nětko planuje, płoninu w Lejnje za swój zahrodotwarski zawod Gartenart wužiwać. Najprjedy pak w tymle tydźenju zbywacu mlokarnju zwottorha. Na to dyrbi wšitke twarske wotpadki sortěrować­ a wotwozyć. Prědnjej twa­rjeni při puću pak potrjechenej njej­stej. Wonej­ matej hinašeho wobsedźerja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND