Zhromadne žiwjenje zesylnić

wutora, 09. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (AK/SN). Z tójšto zarjadowanjemi chce Zhorjelski wokrjes 2018 dwaj wosebitej jubilejej woswjećić: Wokrjes wobsteji mjeztym dźesać lět. Nimo toho zhladuje stawiznisce a kulturnje na „750 lět Zhorjelski kraj“. Ze zarjadowanjemi ma so zhromadne žiwjenje ludźi zesylnić, kaž projektny manager Peter Schulz připowědźa. Tež komuny chcedźa zapřijeć.

Tuchwilu nastawa kniha „Stawizny a stawiznički w Zhorjelskim kraju“. Na cyłkownje 95 stronach wopisujetaj w njej stawiznarjej dr. Lars Arne Dannenberg a dr. Matthias Donath wažne podawki a wosobiny regiona. Kniha ma w nakładźe 3 000 eksemplarow wuńć. Wudawaćel je Centrum za stawizny a kulturu Niederjah­na pola Mišna w nadawku Zhorjelskeho wokrjesa. „Z nowostku chcemy móst natwarić, z kotrymž Mužakowsku kónčinu na sewjeru a Žitawsku na juhu zwjazujemy. Wobě stej stawiznisce ze sobu splećenej“, potwjerdźa Joachim Mühle, nawoda kulturneho zarjada wokrjesa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND