Pućowanje swójbow lětsa bjez sněha a lodohokeja

srjeda, 10. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Třěleć z kłokom a prokom bě minjenu njedźelu na nowolětnym pućowanju Róžeńčanskich  swójbow jedna ze zaběrow dźěći.  Foto: Tomaš Šołta Třěleć z kłokom a prokom bě minjenu njedźelu na nowolětnym pućowanju Róžeńčanskich swójbow jedna ze zaběrow dźěći. Foto: Tomaš Šołta

Róžant (jh/SN). Pjaty nakład nowolětneho pućowanja k Staremu hatej pola Smjerdźaceje su Róžeńčanske swójby minjenu njedźelu přewjedli. Wjace hač dźesać swójbow z Róžanta poda so po dopołdnišej Božej mši pěši na něhdźe tři kilometry dołhu čaru přez lěs k hatej, hdźež běchu Róžeńčanscy hońtwjerjo dźeń do toho nowolětnu hońtwu přewjedli. Stan, kotryž běchu hajnicy tam stajili, móžachu dźěći a starši tuž hnydom wužiwać. Přidawki za obligatorisku gulašowu poliwku pak maćerje z dźěćimi mjeztym druhe lěto sobotu w priwatnej kuchni přihotuja, dokelž běchu sej na premjerje kaž tež tež druhi a třeći raz nimale porsty wotmjerznyli. Nadawk kucharja dósta lětsa René Handrik. Diplomowy inženjer za metalotwar nawari zhromadnje z Pětrom Hrjehorjom, tepjerjom a zamołwitym za woheń, wuběrnu poliwku, kotraž wšitkim jara derje słodźeše. Najwažniši dypk dnja bě so tuž wulce poradźił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND