Pućowanje swójbow lětsa bjez sněha a lodohokeja

srjeda, 10. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Třěleć z kłokom a prokom bě minjenu njedźelu na nowolětnym pućowanju Róžeńčanskich  swójbow jedna ze zaběrow dźěći.  Foto: Tomaš Šołta Třěleć z kłokom a prokom bě minjenu njedźelu na nowolětnym pućowanju Róžeńčanskich swójbow jedna ze zaběrow dźěći. Foto: Tomaš Šołta

Róžant (jh/SN). Pjaty nakład nowolětneho pućowanja k Staremu hatej pola Smjerdźaceje su Róžeńčanske swójby minjenu njedźelu přewjedli. Wjace hač dźesać swójbow z Róžanta poda so po dopołdnišej Božej mši pěši na něhdźe tři kilometry dołhu čaru přez lěs k hatej, hdźež běchu Róžeńčanscy hońtwjerjo dźeń do toho nowolětnu hońtwu přewjedli. Stan, kotryž běchu hajnicy tam stajili, móžachu dźěći a starši tuž hnydom wužiwać. Přidawki za obligatorisku gulašowu poliwku pak maćerje z dźěćimi mjeztym druhe lěto sobotu w priwatnej kuchni přihotuja, dokelž běchu sej na premjerje kaž tež tež druhi a třeći raz nimale porsty wotmjerznyli. Nadawk kucharja dósta lětsa René Handrik. Diplomowy inženjer za metalotwar nawari zhromadnje z Pětrom Hrjehorjom, tepjerjom a zamołwitym za woheń, wuběrnu poliwku, kotraž wšitkim jara derje słodźeše. Najwažniši dypk dnja bě so tuž wulce poradźił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND