Dialog dale wjesć a podłožki iniciatiwje spřistupnić

wutora, 16. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Předsydka wobydlerskeje iniciatiwy Luiza Dučmanowa (naprawo) je čłonam peticiskeho wuběrka połoženje při Plusnikečanskej skale rozłožiła.  Foto: Steffen Unger Předsydka wobydlerskeje iniciatiwy Luiza Dučmanowa (naprawo) je čłonam peticiskeho wuběrka połoženje při Plusnikečanskej skale rozłožiła. Foto: Steffen Unger

Malešecy (SK/SN). „Lědma hdy je so tajki kruh zešoł kaž na dźensnišim wuradźowanju peticiskeho wuběrka krajneho sejma­ w Malešecach“, praji moderator, zapósłanc sejma Jörg Vieweg (SPD) wčera na městnje w naležnosći Plusnikečanskeje skały. We „Wódnym mužu“ wu­radźowachu čłonojo Sakskeho krajneho sejma Marion Junge (Lěwica), Patricia Wissel (CDU), Hajko Kozel (Lěwica), Marko Šiman (CDU) a Jörg Vieweg (SPD) hromadźe ze zastupjerjemi krajnych a wo­krjesnych zarjadow a čłonami wobydlerskeje iniciatiwy wo peticiji, kotruž bě wjace hač 600 wobydlerjow Malešansko-Plusnikečanskich kónčin poćeženjow hary a procha ze skały dla krajnemu sejmej zapodało. „Problemy so po lěće 1998, jako­ bu płaćiwa zawodna dowolnosć za Plusnikečansku skału data, lěto wob lěto přiwótřachu“, wu­zběhny rěčnica woby­dlerskeje iniciatiwy Luiza Dučmanowa, potwjerdźejo tak přičinu zapodaća.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND