Pódla pjekarja tež mjaso a kołbasa

wutora, 16. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Sylwija Čórlichowa z Róžanta bě minjenu sobotu mjez kupcami, kotrež so w předawanskim wozu Silvia Riedela a jeho mandźelskeje Cornelije (wotlěwa) z čerst wej kołbasu a mjasom zastarachu.  Foto: Alfons Handrik Sylwija Čórlichowa z Róžanta bě minjenu sobotu mjez kupcami, kotrež so w předawanskim wozu Silvia Riedela a jeho mandźelskeje Cornelije (wotlěwa) z čerst wej kołbasu a mjasom zastarachu. Foto: Alfons Handrik

Worklecy (aha/SN). Tón, kiž poda so minjenu sobotu po zwučenym wašnju do Worklečanskeje Šlapec pjekarnje po całty, je w myslach snano wobžarował, zo njemóže to we wsy hižo zwjazać z nakupju čerstweje kołbasy. Dokelž to po za­wrjenju kupnicy Edeka we Worklecach hižo móžno njeje, dyrbiš so chcyjo no­chcyjo na dlěši puć nastajić. Najkrótšo by do Pančic-Kukowa było. Ale twara mosta nad Klóšterskej wodu dla je to z wokołopućemi zwjazane. Zwostanje tuž jenož hišće jězba do Kamjenca.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND