Pódla pjekarja tež mjaso a kołbasa

wutora, 16. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Sylwija Čórlichowa z Róžanta bě minjenu sobotu mjez kupcami, kotrež so w předawanskim wozu Silvia Riedela a jeho mandźelskeje Cornelije (wotlěwa) z čerst wej kołbasu a mjasom zastarachu. Foto: Alfons Handrik Sylwija Čórlichowa z Róžanta bě minjenu sobotu mjez kupcami, kotrež so w předawanskim wozu Silvia Riedela a jeho mandźelskeje Cornelije (wotlěwa) z čerst wej kołbasu a mjasom zastarachu. Foto: Alfons Handrik

Worklecy (aha/SN). Tón, kiž poda so minjenu sobotu po zwučenym wašnju do Worklečanskeje Šlapec pjekarnje po całty, je w myslach snano wobžarował, zo njemóže to we wsy hižo zwjazać z nakupju čerstweje kołbasy. Dokelž to po za­wrjenju kupnicy Edeka we Worklecach hižo móžno njeje, dyrbiš so chcyjo no­chcyjo na dlěši puć nastajić. Najkrótšo by do Pančic-Kukowa było. Ale twara mosta nad Klóšterskej wodu dla je to z wokołopućemi zwjazane. Zwostanje tuž jenož hišće jězba do Kamjenca.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND