Tójšto rjemjeslnikow na twarnišću

štwórtk, 18. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Twarić pod hołym njebjom je tele dny w gmejnach lědma móžno, dokelž to wjedro prosće njedowola. Hinak je, hdyž móža pod suchim dźěłać, kaž na přikład­ w nowym Hamorskim zetkawanskim­ centrumje.

Hamor (AK/SN). Wutworić zetkawanski centrum w twarjenju Wyšeje šule Hamor je tuchwilu najwažniše předewzaće tamnišeje gmejny. Tole podšmórny Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. „Po krótkej přestawce wokoło hód a Noweho lěta je twarnišćo takrjec zaso wobsadźene“, wón radźićelam rozłoži. Tójšto rjemjeslnikow wšelakorych branšow je na twarnišću zaso­ při dźěle.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND