Tójšto rjemjeslnikow na twarnišću

štwórtk, 18. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Twarić pod hołym njebjom je tele dny w gmejnach lědma móžno, dokelž to wjedro prosće njedowola. Hinak je, hdyž móža pod suchim dźěłać, kaž na přikład­ w nowym Hamorskim zetkawanskim­ centrumje.

Hamor (AK/SN). Wutworić zetkawanski centrum w twarjenju Wyšeje šule Hamor je tuchwilu najwažniše předewzaće tamnišeje gmejny. Tole podšmórny Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. „Po krótkej přestawce wokoło hód a Noweho lěta je twarnišćo takrjec zaso wobsadźene“, wón radźićelam rozłoži. Tójšto rjemjeslnikow wšelakorych branšow je na twarnišću zaso­ při dźěle.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND