Tójšto rjemjeslnikow na twarnišću

štwórtk, 18. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Twarić pod hołym njebjom je tele dny w gmejnach lědma móžno, dokelž to wjedro prosće njedowola. Hinak je, hdyž móža pod suchim dźěłać, kaž na přikład­ w nowym Hamorskim zetkawanskim­ centrumje.

Hamor (AK/SN). Wutworić zetkawanski centrum w twarjenju Wyšeje šule Hamor je tuchwilu najwažniše předewzaće tamnišeje gmejny. Tole podšmórny Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. „Po krótkej přestawce wokoło hód a Noweho lěta je twarnišćo takrjec zaso wobsadźene“, wón radźićelam rozłoži. Tójšto rjemjeslnikow wšelakorych branšow je na twarnišću zaso­ při dźěle.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
  • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
  • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
  • Šumlabrum - Schumlabrumm
  • Šumlabrum - Schumlabrumm
  • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
  • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
  • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
  • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
  • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
  • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
  • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
  • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
  • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND