Na lěto dosć derje přihotowani

póndźela, 22. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (JK/SN). Financny zakład Rakečanskeje gmejny za nadawki w lěće 2018 je dosć dobry. Tole rjekny nawodnica financneho wotrjada gmejny Franziska Pfeiffer na zašłym posedźenju gmejnskeje rady, jako poda přehlad wo stawje financow kónc lěta 2017. W tym zwisku pokaza wona na to, zo pjenježny zakład hižo tak wobšěrny njeje kaž před lětom, přiwšěm steji gmejna na solidnym fundameće. Jedne z wažnych wuměnjenjow toho bě, zo je so z konsolidacije wudrapała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND