Třěleja nětko wjace dźiwich swini

srjeda, 24. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W Němskej dotal pady afriskeje swinjaceje mrětwy znate njejsu. Tuž njejsu tež w Budyskim wokrjesu žane wobmjezowanja přikazane. To rěka, zo njetrjebaja ludźo swoje psy za powjaz wodźić.

Budyšin (SN/mwe). Kaž Budyski krajnoradny zarjad na naprašowanje SN wobkrući, njetrjebaja so tudyši wobydlerjo tuchwilu starosćić, zo jich afriska swi­njaca mrětwa (ASP) dosćehnje. Wšako za čłowjeka, psy a kóčki strach natyknjenja njewobsteji. Zo pak móže so chorosć mjez dźiwimi swinjemi jara spěšnje wupřestrěć, njeje žane potajnstwo. Wot toho potrjechene móhli tež domjace swinje być, kotrež bychu hladarjo w padźe ASP po tysacach morić dyrbjeli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND