při twarnišću

pjatk, 26. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na twarnišću noweho mosta nad Klóšterskej wodu w Pančicach-Kukowje knježi tuchwilu  zymska přestawka.  Foto: SN/Maćij Bulank Na twarnišću noweho mosta nad Klóšterskej wodu w Pančicach-Kukowje knježi tuchwilu zymska přestawka. Foto: SN/Maćij Bulank
Žiwy być
Spočatk měrca přestawka nimo

Nowy móst nad Klóšterskej wodu a wutwar statneje dróhi S 100 w Pančicach-Kukowje stej tuchwilu z wotstawkom najwjetše nadróžne twarnišćo w dwurěčnych gmejnach. Z tejle seriju twarnišćo přewodźamy a wobswětlamy starosće tamnišich wobydlerjow.

Po dobrych wosom měsacach twarskeho časa maš w Pančicach-Kukowje zaćišć, zo je so wjes chcyjo nochcyjo na twarnišćo noweho mosta nad Klóšterskej wodu zwučiła. Tankownja na kromje wsy je swoje wotewrjenske časy přiměriła, dejnerowy wobchod z wulkimi plakatami zwonka wsy na so skedźbnja a dale wo přižiwjenje wojuje, mějićelka kwětko­weho wobchoda je swoju předawarnju nachwilnje zawrěła a dźěła w tym času we Wudworskim zahrodnistwje.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND