při twarnišću

pjatk, 26. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na twarnišću noweho mosta nad Klóšterskej wodu w Pančicach-Kukowje knježi tuchwilu  zymska přestawka.  Foto: SN/Maćij Bulank Na twarnišću noweho mosta nad Klóšterskej wodu w Pančicach-Kukowje knježi tuchwilu zymska přestawka. Foto: SN/Maćij Bulank
Žiwy być
Spočatk měrca přestawka nimo

Nowy móst nad Klóšterskej wodu a wutwar statneje dróhi S 100 w Pančicach-Kukowje stej tuchwilu z wotstawkom najwjetše nadróžne twarnišćo w dwurěčnych gmejnach. Z tejle seriju twarnišćo přewodźamy a wobswětlamy starosće tamnišich wobydlerjow.

Po dobrych wosom měsacach twarskeho časa maš w Pančicach-Kukowje zaćišć, zo je so wjes chcyjo nochcyjo na twarnišćo noweho mosta nad Klóšterskej wodu zwučiła. Tankownja na kromje wsy je swoje wotewrjenske časy přiměriła, dejnerowy wobchod z wulkimi plakatami zwonka wsy na so skedźbnja a dale wo přižiwjenje wojuje, mějićelka kwětko­weho wobchoda je swoju předawarnju nachwilnje zawrěła a dźěła w tym času we Wudworskim zahrodnistwje.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND